Biz hakda

Huaying-Youba markasy bilen tanyşlyk

Huaying-Youba, Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.-iň çäginde Hytaýda esaslandyrylan we esasan Youba markasynyň izolýasiýa simini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan senagat derejeli izolýasiýa sim markasy.

Huaying

Huaying-Youba 2016-njy ýylda esaslandyryldy. Marka önümlerine şular girýär: üç gatly izolirlenen sim, Teflon izolirlenen sim, örtülen izolýasiýa sim, öz-özüni baglaýan sim / sim torty, pes ýitgili izolýasiýa sim öz-özüne ýelmeýän sim, ýokary temperaturaly gysylan kwadrat sim we önümi öndürmek, öndürmek we satmak ýaly beýleki tapgyrlar.Önümleriň doly toplumyny öz içine alýan esasy tehnologiýa we mümkinçilikler bilen Huaying-Youba, magnit komponentleri pudagy üçin ýokary hilli we howpsuzlygy üpjün etmegi maksat edinýär.

Huaying-Youba on ýyl bäri bir zat bilen meşgullanýar, izolirlenen sim pudagyny yzygiderli öwrenmäge we ösdürmäge işjeň gatnaşdy we Huazhong Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň Şençzhenen gözleg instituty bilen hyzmatdaşlyk etdi we Xiaomi ýaly köp iri kärhanalara hyzmat etdi, Huawei we BYD birnäçe möhüm üstünlikler bilen.Şol bir wagtyň özünde, Huaying-Youba, ylym we tehnologiýa, innowasiýa we gözleglere daýanmak, bilelikdäki magnit komponentleriniň mundan beýläk-de ösmegine hemmetaraplaýyn goldaw bermek bilen bazar talaplaryna esaslanýar.

Huaying-Youb
Tegelek ýokary temperatura bilen örtülen öz-özüne ýelmeýän rulon
Huaying-Youb
Kwadrat Teflon öz-özüne ýelmeýän rulon

Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.

Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.

2012-nji ýylyň aprelinde döredildi.

Şu wagta çenli 10 ýyldan gowrak wagt bäri döredilip, milli ýokary tehnologiýaly we täze ýörite hünärmen kärhanalarynyň izolýasiýa simli önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan bu kompaniýanyň 10-dan gowrak tehniki patenti bar, R & D topary 20-den gowrak adam, jemi 100-den gowrak işgär, önümler täze energiýa ulaglarynda, lukmançylyk enjamlarynda, 5G esasy stansiýalarda, howa giňişliginde, akylly öýde, jübi telefonynyň güýjünde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Kompaniýa ISO 14001, ISO 9001, IATF 16949 we beýleki ulgam şahadatnamalaryndan geçdi.Önümler UL, VDE, CQC howpsuzlyk düzgünleriniň talaplaryna laýyk gelýär we daşky gurşawy goramak ROHS we REACH halogeniz talaplaryna laýyk gelýär.

ýeňýär
winss

Korporatiw gymmatlyklar

Biznes pelsepesi

Ertiriň has gowy bolmagy üçin müşderiler bilen bitewiligiň, hünär ussatlygynyň, innowasiýanyň we özara peýdanyň esasy gymmatlyklaryna boýun boluň.

Kärhana görnüşi

Izolýasiýa sim pudagynda ilkinji markany döretmek

Kärhana missiýasy

Bir asyrlyk milli markany döretmek maksadymyz, ýokary hilli önüm öndürmek.

Kärhana şahadatnamasy

 • Huaying kompaniýasy Huizhou şäherinde döredildi

 • 1. ISO 9001 ulgam şahadatnamasyny aldy 2. Göni sim UL CLASS F şahadatnamasyny aldy

 • 1. Nol eremegiň ýitgisi göni kebşirleýiş simleri üstünlikli işlenip düzüldi we köpçülikleýin önümçilige girizildi 2. MIDEA hilini tanamak ulgamy geçdi

 • 1. Köp gatlakly izolirlenen sim göni kebşirleme görnüşi, CLASSB izolýasiýa ulgamy şahadatnamasyny aldy
  2. Täze önümleriň dört gatly setiri üstünlikli işlenip düzüldi

 • 1. Göni sim lukmançylyk taýdan VDE CLASS F tarapyndan tassyklanýar
  2. Huawei, Xiaomi, BYD tarapyndan tassyklanan köp gatlakly izolýasiýa sim
  3. Göni lehimli sim, CQC CLASS F şahadatnamasyny aldy

 • 1. Köpçülikleýin önümçilige girizilen pes ýitgili izolýasiýa sim
  2. Milli ýokary tehnologiýaly kärhana adyny aldy
  3. Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasyny aldy

 • 1. Welaýat "täze ýörite hünärmen kärhanalary" kärhanasyny aldy
  2.CLASS B & CLASS H köp hatar sim şahadatnamasy

 • 1. Garaşsyz CLASS F izolýasiýa ulgamyny aldy
  2. IATF 16949 şahadatnamasyny aldy
  3. Şahadatnama belgisi: 0449681

 • Dowam etmek üçin ...