umumy mesele

 • Bobinleriň garalmagynyň sebäpleri näme?

  Bobinleriň garalmagynyň sebäpleri näme?

  Siaobian, şu gün rulonyň garalmagy meselesine düşünmek üçin, elbetde, durmuşda adamlar köplenç rulonyň garalmagy meselesine duş gelýärler, köp adamlar bu hadysanyň nämedigini bilenoklar, aşakda serediň: Birinjiden, mis sim bilen örtmek prosesi Mis simleri örtmek demir heýi aňladýar ...
  Koprak oka
 • Adaty öz-özüne ýelmeýän rulon we tertipsiz öz-özüne ýelmeýän rulon

  Adaty öz-özüne ýelmeýän rulon we tertipsiz öz-özüne ýelmeýän rulon

  Tor aragatnaşygy, sarp ediş elektronikasy, 5G enjamlary, fotowoltaik enjamlar, täze energiýa meýdanlary, öz-özüne ýelmeýän rulon bazaryndaky islegiň ýokary önüm zynjyrynyň ýokarlanmagy sebäpli içerki ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen bu pudaklar.Her teňňäniň iki tarapy bar.Nazary taýdan uly bellik ...
  Koprak oka
 • Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Bu gün üç gatly izolýasiýa bilen emal simiň arasyndaky tapawudy ara alyp maslahatlaşarys.Bu iki sim izolýasiýa sim pudagynda iň esasy we giňden ulanylýar.Üç gatly izolýasiýa simleri we emal simleri bilen tanyşalyň ...
  Koprak oka
 • Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa sim, floroplastiki izolýasiýa diýlip atlandyrylýan we metal geçirijiler bilen örtülen floroplastiki (ETFE) izolirlenen simleri aňladýar.ETFE gowy gaýtadan işlemek we galyplamak, deňagramly fiziki häsiýetler, gowy mehaniki berklik, ...
  Koprak oka
 • Highokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji näme

  Highokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji näme

  Temperatureokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ýokary temperatura izolýasiýa simidir.Daş görnüşi ýokary temperatura izolýasiýa lentasyndan ýasaldy.Sim ýadrosy köp sanly emal mis simlerden ýasalýar.Näme üçin d ...
  Koprak oka