Senagat habarlary

 • Pressor rulonynyň gurluşy we sargy prosesi bilen baglanyşykly soraglary çözmek

  Pressor rulonynyň gurluşy we sargy prosesi bilen baglanyşykly soraglary çözmek

  Abstrakt: Bobin transformatoryň ýüregi we transformatoryň öwrülişiginiň, geçirişiniň we paýlanyşynyň merkezidir.Transformatoryň uzak möhletli ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin, transformatoryň rulony üçin aşakdaky esasy talaplar üpjün edilmelidir: a.Elektrik togy ...
  Koprak oka
 • Gara rulonyň sebäpleri näme?

  Gara rulonyň sebäpleri näme?

  Häzirki wagtda Siaobian we rulonyň garalmagy meselesi barada hemmeler bilýär.Elbetde, adamlar durmuşda rulonyň garalmagy meselesine köplenç duş gelýärler.Köp adamlar bu hadysanyň näme üçin bolandygyny bilenoklar.Aşak serediň: 1 、 Mis simleri birikdirmek prosesi Mis simleri dakmak ...
  Koprak oka
 • Adaty öz-özüne ýelmeýän rulon we tertipsiz öz-özüne ýelmeýän rulon

  Adaty öz-özüne ýelmeýän rulon we tertipsiz öz-özüne ýelmeýän rulon

  Tor aragatnaşygy, sarp ediş elektronikasy, 5G enjamlary, fotowoltaik enjamlar, täze energiýa meýdanlary, öz-özüne ýelmeýän rulon bazaryndaky islegiň ýokary önüm zynjyrynyň ýokarlanmagy sebäpli içerki ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen bu pudaklar.Her teňňäniň iki tarapy bar.Nazary taýdan uly bellik ...
  Koprak oka
 • Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Bu gün üç gatly izolýasiýa bilen emal simiň arasyndaky tapawudy ara alyp maslahatlaşarys.Bu iki sim izolýasiýa sim pudagynda iň esasy we giňden ulanylýar.Üç gatly izolýasiýa simleri we emal simleri bilen tanyşalyň ...
  Koprak oka
 • Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa sim, floroplastiki izolýasiýa diýlip atlandyrylýan we metal geçirijiler bilen örtülen floroplastiki (ETFE) izolirlenen simleri aňladýar.ETFE gowy gaýtadan işlemek we galyplamak, deňagramly fiziki häsiýetler, gowy mehaniki berklik, ...
  Koprak oka
 • Highokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji näme

  Highokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji näme

  Temperatureokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ýokary temperatura izolýasiýa simidir.Daş görnüşi ýokary temperatura izolýasiýa lentasyndan ýasaldy.Sim ýadrosy köp sanly emal mis simlerden ýasalýar.Näme üçin d ...
  Koprak oka