Coreeke ýadro ýalaňaç mis sim adapteri Güýç transformatory Üç gatly Teflon öz-özüne ýelmeýän rulon gyzgyn ereýän örtük düzülip bilner

Gysga düşündiriş:

Şol bir wagtyň özünde, induksiýa rulony elektrik önümlerinde, gural enjamlarynda we beýleki kompýuterlerde köp ulanylýan komponentlerden biridir.Amallary ýerine ýetirmek üçin tokyň magnit täsiriniň iş prinsipini ulanýan elektron komponent.Elektrik aýratynlyklary we kuwwat kondensatory tersine, “pes ýygylygy, garşylyk ýokary ýygylygy geçýär”.Frequokary ýygylykly maglumat signaly induksion rulonyna esaslananda, gaty uly sürtülme garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolar, şonuň üçin oňa bil baglamak aňsat däl;Pes ýygylykly maglumat üçin sürtülme garşylygy birneme az, ýagny ýokary ýygylykly elektromagnit tolkun oňa aňsatlyk bilen esas bolup biler.Induksion rulonyň DC elektrik üpjünçiligine garşylygy esasan nola deňdir


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Induktiw rulon, izolýasiýa turbasyna sim arkaly tegelek bilen ýaralanýar.Simler biri-birinden izolýasiýa edilýär.Izolýasiýa turbasy çukur bolup biler ýa-da demir ýadrosyny ýa-da magnit bölejik ýadrosyny öz içine alyp biler.Bobanyň induksiýasy L, Genri (H), milli Genri (mH) we milli Genri (μ H) , 1H = 10 ^ 3mH = 10 ^ 6 μ H。 bilen görkezilýär, işlemek üçin elektromagnit induksiýa prinsipini ulanýar .Tok simden akanda, simiň töwereginde belli bir elektromagnit meýdany emele geler we elektromagnit meýdanyň siminiň özi elektromagnit meýdanynyň çäginde sim döreder.Elektromagnit meýdany döredýän simiň özüne "öz induksiýa" diýilýär, ýagny simiň emele getirýän üýtgeýän togy üýtgeýän magnit meýdany döredýär, bu simdäki toklara hasam täsir edýär;elektromagnit meýdan aralygyndaky beýleki simlere täsirine "özara induksiýa" diýilýär.

Şol bir wagtyň özünde, induksiýa rulony elektrik önümlerinde, gural enjamlarynda we beýleki kompýuterlerde köp ulanylýan komponentlerden biridir.Amallary ýerine ýetirmek üçin tokyň magnit täsiriniň iş prinsipini ulanýan elektron komponent.Elektrik aýratynlyklary we kuwwat kondensatory tersine, "pes ýygylygy, garşylyk ýokary ýygylygy geçýär".Frequokary ýygylykly maglumat signaly induksion rulonyna esaslananda, gaty uly sürtülme garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolar, şonuň üçin oňa bil baglamak aňsat däl;Pes ýygylykly maglumat üçin sürtülme garşylygy birneme az, ýagny ýokary ýygylykly elektromagnit tolkun oňa aňsatlyk bilen esas bolup biler.Induksion rulonyň DC elektrik üpjünçiligine garşylygy esasan nola deňdir

Induksion görnüşine görä klassifikasiýa: üýtgewsiz induksion.

Magnit geçirijileriň häsiýetlerine görä klassifikasiýa: howa ýadrosy rulony, ferrit rulon, demir ýadro rulony, mis ýadro rulony.

Işiň tebigatyna görä klassifikasiýa: antenna rulony, yrgyldadýan rulon, bogun rulony, kese rulon, deflýasiýa rulony.

Egrem gurluşyna görä klassifikasiýa: bir gatly rulon, köp gatly rulon, bal ary, ýakyn ýaraly rulon, aralyk ýara rulony, beden rulony, bal ary, tötänleýin ýara rulony

mahabat (1)
mahabat (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň