Singleeke ýadroly we köp ýadroly göni kebşirlemegiň ýokary temperatura garşylygy, izolýasiýa edilen ýokary temperatura dykylan film örtükli inwertor

Gysga düşündiriş:

Geçiriji sim, sintetik film ýa-da beýleki materiallaryň filmi bilen örtülen elektromagnit sim, geçirijiniň üstündäki izolýasiýa gatlagy ýa-da belli bir gabat geliş tizligine görä emellenen sim.Kompaniýamyzyň örtükli siminiň iki içerki gurluşy bar we dürli daşarky filmler dürli talaplar üçin ulanylýar we daşarky filmleri ulanmak üçin dürli ssenariýalar hem başga


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Öz-özüne ýelmeýän membrana sim

Amal ukyby :
CT280 / CT285 öz-özüne ýelmeýän membrananyň simleri:
0,25mm ~ 1.0mm (15 ~ 35M / min)
0.10mm * 7p ~ 0.10mm * 300p (13 ~ 20M / min)
Önüm aýratynlyklary :
Izolýasiýa koeffisiýenti adaty izolirlenen simden has gowudyr we önümçilik dizaýny esasy we ikinji derejeli diwarlary azaldyp biler
Önümiň artykmaçlyklary (deň-duşlaryndan has ýokary)
1. Professional R&D topary we R&D enjamlary bilen membrana örtük liniýasynyň öňdebaryjy kompaniýasy,
2. Gowy çeýeligi we güýçli mehaniki stres garşylygy
3. Izolýasiýa, ýylylyga garşylyk we ýerüsti tekizlikde mutlak artykmaçlyklary bar we dürli ýokary ýygylykly we ýokary woltly güýç öwrüji enjamlarynda giňden ulanylyp bilner.

Gyzgyn ereýän ýelimleýji lenta örtükli sim

Amal ukyby :
Gyzgyn ereýän ýelimleýji lenta örtükli sim
0,25mm ~ 1.0mm (15 ~ 35M / min)
0.10mm * 7p ~ 0.10mm * 300p (13 ~ 20M / min)
Önüm aýratynlyklary :
Öz-özüne ýelmeýän sim bilen deňeşdirilende has ýokary çeýeligi we daşky diametri has kiçi

Temperatureokary temperatura Mylar lentasy örtülen sim

Amal ukyby :
Temperatureokary temperatura Mylar lentasy örtülen sim
0,25mm ~ 1.0mm (15 ~ 35M / min)
0.10mm * 7p ~ 0.10mm * 300p (13 ~ 20M / min)
Önüm aýratynlyklary :
Temperatureokary temperatura garşylyk, güýçli berklik, aňsat ýelmeşme we dielektrik güýji hem bir materialyňkydan ýokary
Geçiriji sim, sintetik film ýa-da beýleki materiallaryň filmi bilen örtülen elektromagnit sim, geçirijiniň üstündäki izolýasiýa gatlagy ýa-da belli bir gabat geliş tizligine görä emellenen sim.Kompaniýamyzyň örtükli siminiň iki içerki gurluşy bar we dürli daşarky filmler dürli talaplar üçin ulanylýar we daşarky filmleri ulanmak üçin dürli ssenariýalar hem başga
1. izolýasiýa siminiň dört gatlagy: PET + PTE + PA + PET lentasy (CT-280B / CT-285)
2. Izolýasiýa siminiň dört gatlagy: ETFE + ETFE + ETFE + lenta
3. temperatureokary temperatura izolýasiýa sim: poliuretan + PI lentasy (goňur)
Temperatureokary temperatura garşylygy we ýokary izolýasiýa sebäpli ýokary ýygylykly transformatorlar, ýokary güýçli transformatorlar, lukmançylyk enjamlary, inwertorlar, ýokary ýygylykly induktorlar we transformatorlar, simsiz zarýad berijiler we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.

dasdas1
dasdas2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň