Specialörite geçirijilik signalokary signal geçiriji liniýa Garylan emeli tegelek sim Highokary mehaniki häsiýetler düzülip bilner

Gysga düşündiriş:

Specialörite geçirijilik signalokary signal geçiriji liniýa Garylan emeli tegelek sim Highokary mehaniki häsiýetler düzülip bilner


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Garyndy sim näme

1.1 Emal simleriň aýratyn işleýşini gowulandyrmak üçin, geçiriji mis ergininden ýasalan simli emal simdir.Garyndy sim ýörite elektrik geçirijiligi, mehaniki aýratynlyklary, ýadawlyga garşylygy we ajaýyp egilme garşylygy bar.Müşderileriň aýratyn ulanyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz dürli garyndy emal simleri hödürleýär.Simiň käbir aýratynlyklaryny güýçlendirmek üçin, müşderileriň ulanyş isleglerini kanagatlandyrmak üçin garyndy simleri hasam işlederis.

1.2.Mis kümüş garyndysy, mis galaýy garyndysy, mis nikel garyndysy, kümüş örtük, nikel örtük we beýleki garyndy emal simler, şeýle hem dürli programmalara laýyklykda garyndy geçirijiler bilen üpjün edip bileris.

Garyndy emal simleriň görnüşi

fdasfasf (1)

2.1 tensionokary dartyşly sim aýratynlyklary (HTW, DHT, SHTW, UDHTW):
Tensionokary dartyşly sim, ýokary mehaniki häsiýetleriň ulanylyş talaplary üçin ýörite işlenip düzülen mis erginli öz-özüne ýelmeýän emal simdir.Onuň modellerine HTW, DHT, SHTW, UDHTW diýilýär;Egilmäge garşylyk we ygtybarlylyk üçin ýokary talaplary bolan programmalarda ulanylýar.Tensionokary dartyşly sim, emal mis simden has ýokary dartyş garşylygy, ygtybarlylygy, geçirijiligi we egilme garşylygy bar.
häsiýetli:
· Dartyş güýji emal mis simden 20-90% ýokary, ýokary tizlikli egremek üçin amatly we lehim aýagyny döwmek aňsat däl.
· Geçirijilik> 77%.
· Esasy izolýasiýa gatlagy, öz-özüne ýelmeýän gatlak we emal mis simleri birmeňzeşdir.
· Göni kebşirlemegiň öndürijiligi, emal mis sim bilen deňdir.
2.2 impokary impedans garyndy simleriniň aýratynlyklary (CuNi6):
Impokary impedans garyndy simleri, ýörite impedans amaly talaplary üçin ýörite işlenip düzülen mis erginli emal sim bolup, onuň modeline CuNi6 diýilýär;
häsiýetli:
· Her metrdäki impedans gymmaty, Q bahasyny sazlamak üçin ulanylýan generator ýa-da ýörite rulon üçin amatly mis emal simden 6-8 esse köpdür.
· Esasy izolýasiýa gatlagy, öz-özüne ýelmeýän gatlak we emal mis simleri birmeňzeşdir.
· Göni kebşirlemegiň öndürijiligi, emal mis sim bilen deňdir.
· Ajaýyp signal geçiriş aýratynlyklary.
2.3 Haryt kody düşündirişi:
1. izolýasiýa gatlagynyň koduny ýazyň
AN = Kebşirlenýän UEW
ZN = kebşirlenmeýän PEW
XYN = Kebşirlenmeýän EIW
2. Boýag filminiň galyňlygy (1,2,3, IEC we müşderi standartlaryna serediň).
3. izolýasiýa temperaturasyna garşylyk derejesi
F = 155
H = 180-nji synp
S * pes temperaturaly lehim gabyny aňladýar
4. Öz-özüne ýelmeýän gatlagyň görnüşi (R öz-özüne ýelmeýän gatlak ikinji derejeli ýumşadyjy temperatura ≤ 130 ℃, R5 öz-özüne ýelmeýän gatlak ikinji derejeli ýumşadyjy temperatura ≤ 160 ℃, R7 öz-özüne ýelmeýän gatlak ikinji ýumşadyjy temperatura ≤ 190 ℃, C öz-özüne ýelmeýän gatlak alkogol gyzgyn howa iki gezek ulanylýar, SV öz-özüne ýelmeýän gatlak ýylylygy gatylaşdyrýar).
5. Garyndy kategoriýasy
HTW = Adaty ýokary dartyşly sim
DHT = tensionokary dartyşly sim
SHTW = ýokary ýokary dartyşly sim
UDHTW = goşmaça ýokary dartyşly sim
6. Geçirijiniň nominal diametri (mm).
Önümiň diapazony: Φ 0.030-0.15mm (AWG52-34)

fdasfasf (2)
fdasfasf (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň